Una carta de Pius d’Andreu, primo de Eulalia Salvador i Benagesm, mujer de Josep Salvador i Riera, a este (1754).

Una carta de Pius d’Andreu, primo de Eulalia Salvador i Benagesm, mujer de Josep Salvador i Riera, a este (1754).


Información