Segona conversa entre Albert y Pasqual : anti-liberal o anti-diabòlica, y, per lo mateix, delatable a la fracmasònica inquisició del liberalisme, jacobinisme, carbonarisme, radicalisme y jansenisme, etc., etc., etc, y digna de tots los anathemas de la secta. , que te prohibit de dir la verita desde que decretá la llibertat de imprenta

Segona conversa entre Albert y Pasqual : anti-liberal o anti-diabòlica, y, per lo mateix, delatable a la fracmasònica inquisició del liberalisme, jacobinisme, carbonarisme, radicalisme y jansenisme, etc., etc., etc, y digna de tots los anathemas de la secta. , que te prohibit de dir la verita desde que decretá la llibertat de imprenta / [Thomas Bou].


Información