Llenguatge plàstic popular: Una botiga de plats i olles

Llenguatge plàstic popular: Una botiga de plats i olles


Información